Konserwacja drzwi automatycznych oraz wszelkiego rodzaju innych urządzeń zdecydowanie przedłuża ich żywotność oraz ma znaczący wpływ na kulturę pracy. Ma ona również na celu wcześniejsze wykrycie usterki lub problemu co zapobiega większym uszkodzeniom w przyszłości. Oferujemy państwu kompleksowe przeprowadzenie konserwacji drzwi automatycznych wszystkich producentów oraz wszystkich rodzajów napędów drzwi.

 

Konserwacja polega na :

  • sprawdzeniu układów optycznych
  • sprawdzeniu części mechanicznych
  • sprawdzeniu zespołów jezdnych
  • sprawdzeniu pod kątem elektronicznym
  • odczycie i eliminacji błędów
  • regulacji ustawień

 

Na koniec każdego przeglądu sporządzany jest raport z wykonanych prac oraz informacji na temat stanu technicznego Państwa drzwi. Konieczność wymiany części jest zawsze uzgadniana ze zlecającym przegląd.

 

Zamówienie Konserwacji

konserwacja drzwi automatycznych